Tech Forums
Go Back   Tech Forums > Gadgets > Everything Else
Reload this Page Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nho* 2017
Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
(#1 (permalink))
Old
Anh522430 Anh522430 is offline
Member
 
Posts: 54
Join Date: Jul 2016
Default Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nho* 2017 - 11-21-2016, 01:32 PM

sách Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nhỏ v* vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

THAY THẾ QUYẾT *ỊNH 48/2006/Q*-BTC
Khi dìm *ặng l*m chứng trường *oản cú hạng ngân h*ng g*i tới, mão nhón nếu như thẩm tra, *ối x* chiểu *ồng chứng từ gốc kèm theo. giả dụ gi*u sự kênh chệch giữa số ph*n liệu cái thần hồn trên sểnh mưu *ội mực t*u doanh nghiệp, số mệnh
Chế *ộ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ v* vừa ban h*nh theo Quyết *ịnh 48/2006/Q*-BTC ng*y 14 tháng 9 n*m 2006 của Bộ T*i ch*nh *ến nay *ã *ược 10 n*m, hiện *ã bộc lộ một sổ hạn chế v* cần phải thay *ổi. Ng*y 26/8/2016, Bộ T*i ch*nh ban h*nh Thông tự 133/2016/TT-BTC Hướt*g dẫn Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nhỏ v* vừa thay thể Quyết *ịnh 48/2006/Q*-BTC ng*y 14/9/2006.

chê* *ô* kê* toa*n doanh nghiê*p nho* va* vư*a n*m 2017 theo tt 133/2016/TT-BTC
Gia* ba*n:350.000 vn*

Nội dung cuốn sách Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nhỏ v* vừa n*m 2017 133/2016/TT-BTC *ược trình b*y cụ thể, chi tiết theo từng nghiệp vụ kế toán, gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Nguyên tắc kết cấu v* nội dung phản ánh của t*i khoản kế toán

Phần thứ hai. Hệ thống t*i khoản kế toán v* phương pháp hạch toán

Phần thứ ba. Sơ *ồ kế toán các nghiệp vụ chủ yếu;

Phần thứ tư. Chế *ộ báo cáo t*i ch*nh

Phần thứ n*m. Chứng từ kế toán v* phương pháp ghi chép

Phần thứ sáu. Sổ kế toán v* trình tự, phương pháp ghi sổ

Cuốn sách Chế *ộ kế toán doanh nghiệp nhỏ v* vừa 2017 sẽ l* bộ t*i liệu tham khảo hữu *ch cho các nh* quản lý, kế toán trưởng, kế toán viên tại các doanh nghiệp nhỏ v* vừa; *ồng thời sẽ rất tiện lợi, dễ hiểu cho những người nghiên cứu, học t*p v* giảng dạy về kế toán.

hướng dẫn thực ha*nh chế *ộ kế toán doanh nghiệp nhỏ v* vừa n*m 2017
giờ hồn ở chứng tự gốc với số ph*n giờ hồn trên chứng tự của ngân h*ng thời doanh nghiệp nếu thông tin cho nh* b*ng *ặt với *ối chiếu, thây minh v* x* lý kịp thời. chót tháng, ch*a t* thi toan nổi c*n nguyên chênh lệch thì mão tốp ghi sổ theo c*n số liệu chừng thứ ngân h*ng trên giấy báo Nợ, báo gi*u hay bản sao kê
TRI*CH *OA*N THÔNG TƯ 133/2014/tt-btc

*iều 21. T*i khoản 141 * Tạm ứng

1. Nguyên tắc kế toán

a) T*i khoản n*y dùng *ể phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao *ộng trong doanh nghiệp v* tình hình thanh toán các khoản tạm ứng *ó.

b) Khoản tạm ứng l* một khoản tiền hoặc v*t tư do doanh nghiệp giao cho người nh*n tạm ứng *ể thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc n*o *ó *ược phê duyệt. Người nh*n tạm ứng phải l* người lao *ộng l*m việc tại doanh nghiệp. *ối với người nh*n tạm ứng thường xuyên (thuộc các bộ ph*n cung ứng v*t tư, quản trị, h*nh ch*nh) phải *ược Giám *ốc (Tổng giám *ốc) chỉ *ịnh bằng v*n bản.

c) Người nh*n tạm ứng (có tư cách cá nhân hay t*p thể) phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số *ã nh*n tạm ứng v* chỉ *ược s* dụng tạm ứng theo *úng mục **ch v* nội dung công việc *ã *ược phê duyệt. Nếu số tiền nh*n tạm ứng không s* dụng hoặc không s* dụng hết phải nộp lại quỹ. Người nh*n tạm ứng không *ược chuyển số tiền tạm ứng cho người khác s* dụng.

Khi ho*n th*nh, kết thúc công việc *ược giao, người nh*n tạm ứng phải l*p bảng thanh toán tạm ứng (kèm theo chứng từ gốc) *ể thanh toán to*n bộ, dứt *iểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng *ã nh*n, số tạm ứng *ã s* dụng v* khoản chênh lệch giữa số *ã nh*n tạm ứng với số *ã s* dụng (nếu có). Khoản tạm ứng s* dụng không hết nếu không nộp lại quỹ thì phải t*nh trừ v*o lương của người nh*n tạm ứng. Trường hợp chi quá số nh*n tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn thiếu.

d) Phải thanh toán dứt *iểm khoản tạm ứng kỳ trước mới *ược nh*n tạm ứng kỳ sau. Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng người nh*n tạm ứng v* ghi chép *ầy *ủ tình hình nh*n, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng.
nguồn: biểu thuế nhâ*p khâ*u 2017
NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
*ặt mua sách liên hệ:
- tại H* Nội: 0926.98.58.68 ( giao h*ng t*n nơi sau 30 phút )
- tại S*i Gòn: 0962.601.638 ( giao h*ng t*n nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 ( giao h*ng sau 12 tiếng l*m việc )
Reply With Quote
Sponsored Links
(#2 (permalink))
Old
Van273747 Van273747 is offline
Senior Member
 
Posts: 199
Join Date: Dec 2016
Default 08-12-2017, 10:24 AM

Dịch vụ **ng tin marketing chuyên nghiệp Mr. Tr* 0937 300 081

Bán h*ng Online *ang l* phương pháp tiếp thị một cách phổ biến v* hiệu quả. Cá nhân bạn *ang có những sản phẩm mong muốn bán ra thị trường. Nhưng bạn có quá nhiều việc phải l*m! bạn không có nhiều thời gian d*nh cho việc **ng tin lên những trang bán h*ng. Vì v*y hiệu quả bán h*ng không *ạt doanh số *ề ra . Tại sao bạn không ngh* *ến một giải pháp khác m* sản phẩm của bạn vẫn *ược tiếp thị một cách rộng rãi trên mạng. Hãy gọi *ến dịch vụ **ng tin rao vặt của chúng tôi, dịch vụ **ng tin rao vặt h*ng loạt của chúng tôi sẽ l*m phần việc *ó *ể *ưa sản phẩm của bạn nhanh chóng lên TOP Google.


GÓI 1
- Chi ph* : 800.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 300 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

GÓI 2
- Chi ph* : 1.300.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 500 cho tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

GÓI 3
- Chi ph* : 1.900.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 800 cho tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

GÓI 4
- Chi ph* : 3.000.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 1300 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

GÓI 5
- Chi ph* : 4.500.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 2,000 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

GÓI 6
- Chi ph* : 6.500.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 3,000 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

Quý khách h*ng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Mr.Tr*: 0937 300 081

+ Hợp *ồng 03 tháng giảm 5%
+ Hợp *ồng 06 tháng giảm 10%
+ Hợp *ồng 12 tháng giảm 15%


+ Với mọi gói chúng tôi *ều thực hiện *ầy *ủ mọi chức n*ng cho quý khách h*ng: Báo cáo *ầy *ủ nội dung tin cho khách h*ng, thay *ổi nội dung v* chọn website theo yêu cầu của khách h*ng.
+ Phù hợp với Cá Nhân, Doanh Nghiệp lớn nhỏ bán sản phẩm hoặc quảng bá thương hiệu lâu d*i trên Internet.

Reply With Quote
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.0 RC8
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com
Return to: Technology Blog