Tech Forums

Tech Forums (http://forums.techeblog.com/)
-   Others - Internet (http://forums.techeblog.com/others-internet/)
-   -   0937 300 081 dịch vụ **ng tin marketing chuyên nghiệp (http://forums.techeblog.com/others-internet/188036-0937-300-081-da-ch-va-ng-tin-marketing-chuya-n-nghia-p.html)

Tam751949 01-10-2017 12:39 PM

0937 300 081 dịch vụ **ng tin marketing chuyên nghiệp
 
[size=3][center][B][SIZE="6"][COLOR="blue"]Dịch vụ **ng tin thuê Mr. Tr* 0937 300 081[/COLOR][/SIZE][/B][/center]

[SIZE="5"][B][COLOR="Blue"][SIZE="6"]Bán h*ng Online[/SIZE][/COLOR][/B] *ang trở nên phương pháp quảng bá sản phẩm một cách phổ biến v* hiệu quả. [B][COLOR="blue"][SIZE="5"]Doanh Nghiệp[/SIZE][/COLOR][/B] bạn *ang có những sản phẩm mong muốn bán ra thị trường. Nhưng bạn có quá nhiều việc phải l*m! [B][I]bạn không có nhiều thời gian[/I][/B] d*nh cho việc [B][I][COLOR="blue"]**ng tin[/COLOR] lên những trang mua bán trao *ổi[/I][/B]. [B][I]Vì v*y hiệu quả bán h*ng không *ạt doanh số *ề ra [/I][/B]. [B][COLOR="Blue"][SIZE="6"]Tại sao[/SIZE][/COLOR][/B] bạn không ngh* *ến một giải pháp khác m* sản phẩm của bạn vẫn *ược tiếp thị một cách rộng rãi trên mạng. [B][COLOR="blue"][SIZE="6"]Hãy gọi[/SIZE][/COLOR][/B] *ến [COLOR="blue"][B]dịch vụ **ng tin rao vặt h*ng loạt[/B][/COLOR] của chúng tôi, [COLOR="blue"][B]dịch vụ **ng tin marketing giá rẻ[/B][/COLOR] của chúng tôi sẽ l*m phần việc *ó *ể *ưa sản phẩm của bạn mau chóng lên [B][SIZE="6"][COLOR="Blue"]TOP Google[/COLOR][/SIZE][/B].


[SIZE="6"][B][COLOR="blue"][b]GÓI 1[/b][/COLOR][/B][/SIZE]
- Chi ph* : [b]800.000 VND / 01 tháng [/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 300 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[B][SIZE="6"][COLOR="blue"][b]GÓI 2[/b][/COLOR][/SIZE][/B]
- Chi ph* : [b]1.300.000 VND / 01 tháng [/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 500 cho tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[SIZE="6"][B][COLOR="blue"][b]GÓI 3[/b][/COLOR][/B][/SIZE]
- Chi ph* : [b]1.900.000 VND / 01 tháng [/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 800 cho tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[B][SIZE="6"][COLOR="blue"][b]GÓI 4[/b][/COLOR][/SIZE][/B]
- Chi ph* : [b]3.000.000 VND / 01 tháng [/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 1300 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[B][SIZE="6"][COLOR="blue"][b]GÓI 5[/b][/COLOR][/SIZE][/B]
- Chi ph* : [b]4.500.000 VND / 01 tháng[/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng.
- 2,000 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[B][SIZE="6"][COLOR="blue"][b]GÓI 6[/b][/COLOR][/SIZE][/B]
- Chi ph* : [b]6.500.000 VND / 01 tháng [/b]
- Biên soạn nội dung tin **ng
- 3,000 tin mỗi ng*y.
- Báo cáo thống kê h*ng ng*y.

[B][SIZE="6"][b]Quý khách h*ng có nhu cầu vui lòng liên hệ: [/b][/SIZE][/B]

[COLOR="blue"][SIZE=6][b]Mr.Tr*: 0937 300 081[/b] [/SIZE][/COLOR]

[b]+ Hợp *ồng 03 tháng giảm 5% [/b]
[b]+ Hợp *ồng 06 tháng giảm 10% [/b]
[b]+ Hợp *ồng 12 tháng giảm 15% [/b]


[B]+ Với mọi gói chúng tôi *ều thực hiện *ầy *ủ mọi chức n*ng cho quý khách h*ng:[/B] Báo cáo *ầy *ủ nội dung tin cho khách h*ng, thay *ổi nội dung v* chọn website theo yêu cầu của khách h*ng.
[B]+ Phù hợp với [/B]Cá Nhân, Doanh Nghiệp lớn nhỏ bán sản phẩm hoặc quảng bá thương hiệu lâu d*i trên Internet.

[/SIZE][/size]


All times are GMT. The time now is 10:55 PM.

Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.0 RC8